Skocz do zawartości

Kodeks karny księstwa Veritas


kvas

Rekomendowane odpowiedzi

Prawo karne oraz sądowe.

 

1. Definicje

1.1 Oskarżony - Osoba podejrzana o dokonanie czynu przedstawionego w treści pozwu,

1.2 Oskarżający - Osoba lub organ wytaczająca pozew podejrzanemu,

1.3 Sędzia - Osoba przeprowadzająca rozprawę, wchodząca w skład Komisji Sądowej, podejmującej wyrok finalny,

1.4 Prokurator - Urzędnik publiczny działający z ramienia Miasta jako organ egzekwujący - wytacza pozew z tytułu administracyjnego,

1.5 Skazany - Osoba lub organ, której winy zostały udowodnione wyrokiem w procesie sądowym,

1.6 Uniewinniony - Osoba lub organ, który został oczyszczony z zarzutów wytoczonego mu pozwu zakończonego wyrokiem prawomocnym,

1.7 Wyrok prawomocny - Wyrok sądu najwyższego od którego nie może odwołać się żadna ze stron,

1.8 Wyrok nieprawomocny - Wyrok sądu, od którego może się odwołać każda ze stron,

1.9 Umorzenie - Zakończenie sprawy sądowej z powodu braku wystarczających dowodów winy oskarżonego, umorzenie nie jest równe uniewinnieniu prawomocnemu,

 

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1 Prawo karne stosowane jest wobec osób skazanych w procesie karnym prowadzonym przez Sąd Miejski Veritas,

2.2 Do czasu udowodnienia winy, oskarżony jest niewinny zarzucanych mu czynów,

2.3 Przyznanie się do winy oskarżonego nie jest wyrokiem skazującym, a jedynie zeznaniem,

2.4 Oskarżonym w procesie może być osoba nieposiadająca obywatelstwa księstwa Veritas,

2.5 Rozróżnia się rodzaje pozwów;
      2.5.1 Z tytułu cywilnego, do którego zaliczają się wszystkie pozwy wytoczone z ramienia osoby prywatnej, fizycznej,
      2.5.2 Z tytułu administracyjnego, do którego zaliczają się wszystkie osoby prawne - administracyjne,
      2.5.3 Z tytułu gospodarczego, do którego zaliczają się wszystkie osoby prawne o charakterze działalności gospodarczej,


2.6 Wytaczającym pozew cywilny, może być osoba nieposiadająca obywatelstwa księstwa Veritas,

2.7 Wytaczającym pozew administracyjny, może być jedynie organ administracyjny, lub przedstawiciel organu administracyjnego o charakterze publicznym np. Prokurator,

2.8 Każdy Obywatel ma prawo chronić własne życie oraz życia bliskich mu osób w sytuacji im zagrażającej, kary przy tym nie ponosząc,

2.9 Obywatel Veritas, może odstąpić od czynności przeciw Oprawcy, co zarzuca wszelkie czynności karne oraz procesy sądowe,

2.10 Dla punktu 2.9, zastosowania nie znajduje sytuacja, w której Oprawca, działał na szkodę Publiczną, przeciw dobru Księstwa, gdzie z tytułu administracyjnego proces może być kontynuowany,


3. Przestępstwa oraz wykroczenia cywilne§ 3.1 Przestępstwo wpływu bezpośredniego na zdrowie

3.1.1 Pobicie dotkliwe innego obywatela Veritas, karane jest grzywną 150 Dukatów Veritańskich na poczet Pobitego, a w przypadku braku majątku objętego wyrokiem, wymierza mu się areszt w postaci dwóch dni (( 1 godzina )),

3.1.2 Pobicie niegroźne dla zdrowia innego obywatela Veritas, karane jest grzywną od 50 do 100 Dukatów Veritańskich na poczet Pobitego, a w przypadku braku majątku objętego wyrokiem, wymierza się mu areszt w postaci jednego dnia (( 30 minut )),

3.1.3 Inne przestępstwa na zdrowiu Obywatela, nie podlegające pod próbę pozbawienia życia, karane są indywidualnie poprzez grzywnę do 500 Dukatów Veritańskich, co zarządzić może Sędzia prowadzący sprawę,

      3.1.3.a Karę majątkową, Sąd, może zastąpić karą publiczną; chłostą, pręgieżem, osadzeniem w dybach lub inną, dobraną indywidualnie,
      3.1.3.b  Sąd, może zarządzić wydanie publicznych przeprosin na poczet oskarżającego, które w określony w wyroku sposób, wykonane być winne,


3.1.4 Trwałe uszkodzenie zdrowia lub ciała, uniemożliwiające pracę lub samodzielne funkcjonowanie Poszkodowanego, winne być ukarane przekazaniem majątku o wartości średniego tygodniowego dochodu Poszkodowanego przez okres pięciu lat (( 14 dni )),
 

§ 3.2 Przestępstwo odebrania życia


3.2.1 Przestępstwo odebrania życia Obywatelowi, winne być ukarane odebraniem majątku Skazanego na poczet rodziny ofiary, a w przypadku, gdy jej nie ma, na poczet Skarbu Księstwa przekazane, oraz odebranie Obywatelstwa i wygnanie z terenów Księstwa,

      3.2.1.a W przypadku powrotu na teren Księstwa, Wygnaniec winien świadom być odpowiedzialności karnej, wymierzonej przez Sąd,
      3.2.1.b Kara w tym przypadku, może równać się z wystawieniem na widok publiczny przed ponownym wygnaniem, lub karę śmierci poprzez stryczek wymierzoną,


3.2.2 Morderstwo z zimną krwią lub dla majątku ofiary dokonane, winne być ukarane z mocą najwyższą - karą śmierci dla oprawcy, która wymierzona zostanie poprzez zawiśnięcie lub ścięcie głowy od miecza katowskiego,

3.2.3 Wyrok Kary Śmierci, winien być prawomocną siłą obwołany, przed wykonaniem Kary na Skazańcu, jakoby żadnej wątpliwości winy tedy Oskarżonego nie było,

3.2.4 W przypadku recydywy czynu w punkcie 3.2.1 zawartym, winne być surowiej ukarane, i jak czyn z zimną krwią sądzony według punktu 3.2.2,

3.2.5 Kara za dopuszczenie się morderstwa w afekcie, opartego o silne dowody przeciw Ofierze, może być umorzona na korzyść Oskarżonego, lub zamieniona na inną karę wymierzoną przez Sąd,

 

§ 3.3 Przestępstwo kradzieży


3.3.1 Kradzież wszelaka, na mieniu Obywatela lub Księstwa, winna ukarana być grzywną w wysokości dwukrotnej wartości skradzionego dobra, a w przypadku braku majątku posiadanego przez Oskarżonego, na areszt o chlebie i wodzie w wysokości od jednego dnia, do dni siedmiu, w zależności od wartości przewinienia zamieniona, dodatkowo okaleczenia na Skazanym dokonując, ślad na twarzy po gorącym metalu zostawiając, jako przestrogę dla innych w interakcje z nim wchodzących - jest to złodziej nieszanujący dobra prywatnego, ((areszt od 30 minut do 5 godzin + status "złodziej" ))

3.3.2 W przypadku recydywy czynu w punkcie 3.3.1 zawartym, do kary wyznaczonej, punktem powyższym, winna być ustanowiona kara dodatkowa, na wygnaniu z Księstwa polegająca, lub ciężkiej każe cielesnej, pod chłostę, biczowanie lub trwałe okaleczenie polegającej,


 

§ 3.4 Przestępstwo terroryzmu


3.4.1 Wpływanie na spokój publiczny Księstwa oraz Obywateli, terroryzm wprowadzając wszelaki, karane być winno od grzywny zależnej w skali przewinienia, mieszącej się pomiędzy 50 a 1000 Dukatów Veritańskich, przez areszt o chlebie i wodzie stosowany, w sytuacjach skrajnych do wygnania prowadząc, w czym Sąd wyda wyrok,

3.4.2 W sytuacjach skrajnych Sąd zadecydować może, karę w punkcie 3.4.1, mnogo zastosować przeciw jednemu Oskarżonemu,

 

§ 3.5 Wykroczenie uszkodzenie mienia
 

3.5.1 Kto wpływa na zmianę stanu fizycznego, co za tym idzie wartości rynkowej, dobra należącego do Obywatela Veritas, ten naraża się na karę w postaci aresztu o chlebie i wodzie na okres do pięciu dni (( 1 godzina )), lub/oraz zobowiązuje się do przywrócenia stanu sprzed uszkodzeń,

3.5.2 Jeżeli stanu sprzed uszkodzeń nie może zostać odzyskany, Skazany, zobowiązany jest do wypłacenia wartości rynkowej w Dukatach Veritańskich, Pokrzywdzonemu, odpowiadającej nowemu dobru o którym mowa w punkcie 3.5.1,

3.5.3 W przypadku, gdy uszkodzone dobro, o którym mowa w punkcie 3.5.1, jest unikatowe i nie ma możliwości ponownego nabycia, Pokrzywdzony, ma prawo ubiegać się o wycenę rynkową w Urzędzie Miasta, na którą zareagować musi Skazany, przekazując wskazaną przez Urząd Miasta, kwotę na poczet Pokrzywdzonego,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...