Skocz do zawartości

Poznaj fabułę naszego miasta Veritas!

WIĘCEJ

Zostań członkiem naszej ekipy i twórz z nami przyszłość.

WIĘCEJ

Poznaj podstawy zasad roleplay na Veritas.

WIĘCEJ
 1. Dział ogólny (IP: veritas-rp.pl)

  1. 2
   Tematy
   2
   odpowiedzi
  2. 2
   Tematy
   2
   odpowiedzi
   • Brak odpowiedzi do wyświetlenia
  3. 4
   Tematy
   13
   odpowiedzi
  4. Społeczność

   Przywitaj się, lub poznaj nowych użytkowników!

   3
   Tematy
   18
   odpowiedzi
 2. Miasto Veritas

  1. 0
   Tematy
   3
   odpowiedzi
  2. 2
   Tematy
   2
   odpowiedzi
   • Brak odpowiedzi do wyświetlenia
 • Ostatnie tematy

 • Ostatnie posty

  • Spis treści: Kariera polityczna w Veritas, Obywatelstwo, Legislatura, Struktura organizacyjna, Rada Miasta Veritas, Rada Książęca Veritas, Departamenty Ratusza Miejskiego,   Księstwo Veritas, jak nazwa wskazuje, zdane jest na władzę książęcą. Będąc wasalem króla Myrtany, Książę, ze względu na pewne pakty polityczne, pozostaje jednak w sporej autonomii względem swojego zwierzchnika. Ma to na celu uargumentowanie pewnych zmian w obrębie Veritas, które normalnie nie nastąpiłyby ze względu na zwierzchnictwo Króla, jako głównego prawodawcy. Przekazując część praw i obowiązków na barki Księcia, tworzymy coś na twór "Wolnego Miasta Gdańska", który zachował pełną autonomię względem królestw czyhających na jego ziemie, jednak z powodu konstrukcji świata Gothica, nasza autonomia nie jest tutaj na tak wyśrubowanym poziomie.   1. Kariera polityczna w Veritas Każdy Gracz, ma możliwość na uczestniczenie w sektorze politycznym na kilka sposobów. Najprostszy, od którego można zacząć swoją karierę w polityce, to zwyczajny urzędnik cywilny - pracownik, który odpowiada za wiele administracyjnych aspektów rozgrywki In Character. Od przyjmowania nowych obywateli, przez wystawianie aktów sprzedaży nieruchomości, przeprowadzanie kontroli w działalnościach gospodarczych, po współpracę z członkami Rady Miasta i udział w przetargach publicznych. Kolejnym z wielu sposobów na dostanie się do polityki, jest uzyskanie mandatu Radnego powołanego z sektorów cywilnych, który obliguje do czynnego udziału w Radzie Miasta, której zadaniem jest podejmowanie decyzji z większości obszarów życia Miasta, takich jak: zmiany w prawie karnym, handlowym, czy wszelkie wydarzenia odbywające się na terenie księstwa. Jedną z funkcji, która jest oddana w ręce graczy, jest urząd Burmistrza miasta Veritas, który jest powołany przez Księcia dożywotnio lub do momentu odwołania. Urząd ten, nie jest dziedziczony, jednak może zostać przekazany potomkowi zmarłego burmistrza, jeśli zostanie on uznany za osobę kompetentną. Urzędnik ten, zajmuje miejsce w Radach, oraz działa w zakresie wykonawczym prowokując działania, mające uzyskać pożądany efekt. Burmistrz, powołuje również kilku kompetentnych urzędników cywilnych, którzy wspomogą prowadzenie jego urzędu a także odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego Ratusza. Ostatni ze sposobów, to piastowanie funkcji w służbie Klasztoru, jako przedstawiciel w Radzie Miasta. Jest to najtrudniejszy sposób na udział w życiu politycznym, gdyż zostaje powołana jedynie jedna osoba - Rady kasty klasztornej. Jego interesem jest wyciągnięcie jak największych korzyści właśnie dla Zakonu Ognia.   2. Obywatelstwo Obywatelstwo, wydawane przez organ administracyjny księstwa Veritas, niesie za sobą wiele przywilejów i korzyści np. prawo nabycia nieruchomości, prawo głosu, prawo do bycia wybieranym na stanowiska urzędnicze, czy może przede wszystkim na podjęcie legalnej, lepiej płatnej pracy u jednego z mistrzów cechowych. Uzyskanie obywatelstwa jest stosunkowo proste: nie bądź skazańcem lub/i poszukiwanym przez organy porządkowe i przekaż odpowiednią sumę pieniędzy na konto Ratusza, a otrzymasz zaświadczenie obywatelstwa księstwa Veritas.   3. Legislatura Prawo stanowione w Veritas, to żywy organizm, którego podstawę możesz znaleźć w tym dziale na forum. Osoby na odpowiednim stanowisku, działające w sektorze politycznym mają realny wpływ na stanowione prawo, dzięki czemu odczujesz realne zmiany w życiu miejskim na przestrzeni czasu. Nowe dekrety prawa, zostają powołane przez Radę Miasta oraz Radę Książęcą, przy czym oba ugrupowania działają w zakresie swoich kompetencji o czym przeczytasz niżej.   4. Struktura organizacyjna W skład struktury Ratusza Miejskiego, wchodzi wiele funkcji, które w ogólnym zarysie są przedstawione na poniższym wykresie. Tak, jak w przypadku Burmistrza, Podskarbiego, Instygatora czy Lorda Protektora, są oni powoływani przez Księcia i sprawują swe obowiązki dożywotnio lub do odwołania, tak Radni Miejscy, obejmują stanowisko i funkcję na pewien okres w wyniku wyborów powszechnych urządzonych wśród obywateli Veritas. Na wykresie widzimy również, że Sędzia, powoływany jest przez Radę Książęcą. Jest to sędzia, który orzeka jedynie w sprawach dotyczących kwestii w granicach Księstwa. Członkowie Rady Książęcej, powołują również urzędników, którzy pełnią role kierownicze w zakresie swoich kompetencji np. Dowódca Straży, obejmuje urząd i pieczę nad całym wojskiem w obrębie miasta i jego aglomeracji, jednak to Lord Protektor, jako przedłużenie Książęcego ramienia, dowodzi każdym powołanym pod broń na terenie całego Księstwa. Analogicznie wygląda to w przypadku pozostałych dwóch funkcji. Prefekt Kręgu Ognia natomiast, powoływany jest z Klasztoru, przez co nikt spoza jego murów nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. Burmistrz, powołuje Skrybę, który piastuje urząd do odwołania jego lub Burmistrza, jednak może zostać powołany ponownie przez innego, nowego Burmistrza. Urzędnik cywilny, przypisany do jednego z pięciu wydziałów Ratusza Miejskiego, zostaje powołany i pełni swoją służbę aż do odwołania. Jest to zaledwie przedsmak całej struktury, jednak wszystko jest wdrażane stopniowo. Decydujemy się na takie rozwiązanie, gdyż chcemy stworzyć sektor polityczny, jako ciekawy i rozbudowany, gdzie interesującą rozgrywkę odnajdziemy już na najniższym stanowisku; urzędnika cywilnego.   5. Rada Miasta Veritas Organ ten, powoływany jest częściowo z urzędników książęcych, jak i z obywateli Veritas. W zakres kompetencji Rady Miasta (RM), wchodzą wszelkie zmiany prawne, kontrolowanie bieżących wydarzeń i zarządzanie księstwem w skali mikroskopijnej. Funkcję Radnego, jest urzędem okresowym, co oznacza, że Radni wybierani są w wyborach powszednich. Układ sali posiedzeń Rady Miejskiej Veritas: Sektor I - od lewej: Skryba, Przewodniczący, Burmistrz, którzy tworzą Stół Prowadzący obrady, Sektor II i III - Radni Miejscy, wybrani przez mieszkańców swojej dzielnicy, Sektor IV - Rada Książęca oraz Książę Veritas.     6. Rada Książęca Veritas Najwyższa Rada Książęca księstwa Veritas, to organ powołany przez księcia, która zajmuje się zarządzaniem księstwem w skali makro, co oznacza wyznaczanie strategii w każdym segmencie życia społecznego. Do Rady Książęcej, książę powołuje dożywotnio lub do czasu odwołania/dymisji czterech jej członków, jako radnych. Funkcje te nie są dziedziczne. Układ sali posiedzeń Rady Książęcej Veritas: Prefekt kręgu ognia - Reprezentant Kręgu Ognia, będący jednocześnie jego zwierzchnikiem na ziemiach Księstwa Veritas. Dba o sprawy duchowne, jak i interesy samego Zakonu, Podskarbi książęcy (GM) - Urzędnik pełniący pieczę nad finansami i skarbem państwowym, jak również nad mennicą książęcą, Instygator książęcy (GM) - Naczelny prokurator oraz zwierzchnik prawa książęcego. Jego zadaniem jest zarówno reformacja panujących praw książęcych, jak i ściganie za przestępstwa przeciwko koronie oraz zbrodnie obrazy majestatu. Jest również centralnym organem, przed którym odpowiada wymiar sprawiedliwości na terenie całego Księstwa, Lord Protektor (GM) - Naczelny dowódca sił zbrojnych Księstwa oraz zwierzchnik wszystkich reprezentantów sił militarnych wszystkich Książęcych wsi i miast. Sprawuje piecze nad procedurami i charakterem sił militarnych na terenie państwa.     7. Departamenty Ratusza Miejskiego Ratusz Miejski, dzieli się na kilka departamentów, różniących się od siebie kompetencjami: I. Departament Praw i Egzekucji - Do urzędu tego, należy przeprowadzanie procesów legislacyjnych oraz sądowych, a także egzekwowanie prawa poprzez np. wystawianie listów gończych, II. Departament Skarbcowy - Dział ten, zobligowany jest do egzekwowania prawa podatkowego na podmiotach zarówno prywatnych jak i publicznych. Do kompetencji ich, należy również wyznaczanie przetargów oraz zarządzanie magazynami miejskimi, spichlerzem i skarbcem, II. Departament ds. Obywatelstwa - Urząd, który nadzoruje obywatelstwa na terenie księstwa, IV. Departament ds. Wieczystych i Zagospodarowania Miejskiego - Dział, w którym zgłosisz nabycie oraz kupno nieruchomości, a także zakupisz nieruchomość wystawioną na sprzedaż przez Ratusz Miejski, V. Izba Rzemieślnicza - Sekcja ta zajmuje się regulowaniem tytułów mistrzowskich i czeladniczych przyznawanych legalnie na terenie księstwa Veritas; nadawanie, odbieranie i aktualizowanie tytułów mistrzowskich i czeladniczych cechów rzemieślniczych. Urzędnicy przydzieleni do poszczególnych departamentów, są powoływani przez Burmistrza na czas nieokreślony - to momentu odwołania z funkcji. Ich znakiem potwierdzającym tożsamość, jest godło księstwa z podpisem "lex Veritas est lex mea"  wraz z numerem departamentu, w którym urzędnik pełni funkcję. Tarcza, vel odznaka, jest rozmiaru pięści, wykonana jest z metalu oraz posiada wybity numer seryjny na rewersie.     Tarcze te, mogą różnić się między sobą ze względu na zmiany w stylistyce na przestrzeni lat - raz wydana tarcza, nie zostaje nigdy poddana poprawkom, jeśli stanowisko urzędnika się nie zmienia, stąd pracownicy dłużsi stażem wyróżniają się zużytymi, ugryzionymi zębem czasu tarczami o starszym wzorze. Symbole jednak pozostają niezmienione. Jest to godło księstwa - litera V, w otoczeniu wstęgi na której wybite jest w/w motto Ratusza. Urzędnik, winien swe oznaczenie nosić na piersi przyczepione na zapięcie pinem metalowym, lub na łańcuchu po środku klatki piersiowej, nigdy ukryte lub zasłonięte przez odzież za wyjątkiem płaszcza lub innego ubrania ochronnego.  W momencie odejścia w stan spoczynku, tarcza zostaje oficjalnie przełamana, a następnie oddana do przetopienia. Więcej o Ratuszu przeczytasz w temacie omawiającym dokładnie jego budowę i działanie.   Veritas 2024
  • kiedy to pogramy licze na wyczerpujaca odpowiedz
  • REGULAMIN PROJEKTÓW IN CHARACTER   1. Project In Character, to grupa minimum 2 osób, które prowadzą zorganizowaną narrację swoich postaci z konkretnym nastawieniem, 2. Liderem Projektu In Character, jest osoba publikująca temat na forum, 3. Zabrania się dołączania do tej samej grupy Projektu In Character na wielu postaciach bez zgody opiekuna strefy, 5. Temat Projektu In Character, powinien zawierać zdjęcia przedstawiające rozgrywkę In Character, jako wyznacznik obecności i aktywności grupy wśród społeczności serwera Veritas. Zawartość tematu może mieć wpływ na decyzję Opiekuna, w sprawie rozwoju projektu o nowe jego elementy czy benefity, 6. Każdy Projekt In Character, ma możliwość uzyskania skryptu grupy od Opiekuna, jednak nie jest to element wymagany, 7. Tytuł tematu projektu, prócz jego nazwy musi posiadać odpowiedni tag według poniższych wytycznych. Brak tagu jest równy z niezaakceptowaniem zasad Projektów In Character,   [PP] - Projekt Publiczny - Grupa, organizująca rozgrywkę społeczności zamieszkującej wybraną okolicę np. kilka przecznic w dzielnicy portowej. Dołączenie do takiego projektu nie jest wymagające, a sami grający nie zyskują prywatnych benefitów z jego prowadzenia - projekt może otrzymać benefity w postaci wydarzeń epizodycznych, lub spersonalizowanych VOBów użytkowych w obrębie jego działalności. Wydarzenia epizodyczne, mogą w przyszłości prowadzić do zwiększenia renomy, popularności czy sakiewki zaangażowanych postaci graczy. Projekt nie posiada narracji przestępczej,   [PZ] - Projekt Zarobkowy - Grupa, która prowadzi narrację ukierunkowaną na zarobek, który nie może zostać przyznany skryptowo po przez system craftingu, prac dorywczych czy innych aktywności. Przykładami pasującymi do takiego projektu są: szkutnicy, latarnik morski itp. Gracze PZ, uzyskują dochód w zależności od aktywności i jakości publikowanych treści w swoim temacie - zyski te przydziela Opiekun Strefy Prywatnej według własnej oceny,   [PF] - Projekt Fabularny - Grupa, nastawiona na prowadzenie konkretnej linii fabularnej swoich postaci przez graczy, którzy mogą należeć przy okazji do organizacji publicznych, prywatnych czy przestępczych. Dla tych graczy, publikowanie fabuły swoich postaci w obszarze w/w organizacji jest niewystarczające, lub chcą, aby ich wspólna fabuła została zapisana jako osobny wątek w historii serwera. Grupa nie jest nastawiona na zysk finansowy, jednak Opiekun, może przyznać pewne benefity,   [HP] - Housing Project - Grupa, której zadaniem jest umożliwienie wdrożenia się graczom, chcącym dołączyć do wybranej organizacji przestępczej dołączając do jej projektu. Członkowie projektu, nie posiadają żadnych uprawnień o charakterze przestępczym, a jedynie zrzeszają postacie z tego samego środowiska. Nie przewiduje się żadnych benefitów In Character ze strony Opiekuna.   8. Projekt Oficjalny (tag. [O]), jest to oznaczenie przyznawane przez Administrację, dla projektów wysokiej jakości, o dużej renomie. Oznaczenie nie posiada progów minimalnych - jego przyznanie jest w pełni zależne od Opiekuna. Projekt Oficjalny, ma pierwszeństwo w realizowaniu swoich potrzeb fabularnych, temat na forum jest przypięty w dziale, a także może otrzymywać dodatkowe benefity zależne od potrzeb grupy i prowadzonej narracji, 9. Projektem Oficjalnym, może zostać każdy projekt, oprócz grupy o charakterze Housing Project, 10. Temat Projektu In Character, musi zawierać notatkę Out of Character, która opisze jego przeznaczenie oraz działanie - jest to warunek konieczny, 11. Projekt Publiczny oraz Projekt Fabularny, przy odpowiedniej narracji i wydarzeniach, może ukierunkować się do aktywności przestępczej. W tej sytuacji, Lider projektu, może wnioskować do Opiekunów Sektorów: Prywatnego i Przestępczego, o przyznanie statusu organizacji przestępczej, przy czym sam temat jest przenoszony do działu półświatka przestępczego, 12. Wszelkie kwestie nieokreślone w regulaminie, są interpretowane przez Opiekuna na potrzeby spraw bieżących.
  • REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.  Regulamin jest wiążący ws. prowadzenia rozgrywki opartej o działalność prywatną postaci In Character, 1.2. Administracja, zastrzega prawo do zmiany treści regulaminu oraz zobowiązuje się do poinformowania graczy w tzw. change-log, 1.3. Lider działalności prywatnej, jest osobą wiążącą i odpowiedzialną za każdy aspekt dotyczący rozgrywki - w tym pozostałych graczy jego działalności,   II. APLIKACJA ORAZ TEMAT 2.1 Osoba publikująca temat aplikujący na działalność prywatną jest automatycznie jej liderem, 2.2 Lider, jest zobowiązany dołączyć do prywatnego serwera discord, zrzeszającego liderów działalności prywatnych oraz wyznaczonego opiekuna strefy - Gamemastera, 2.3. Temat aplikacji składa się z dwóch elementów: In Character oraz Out of Character. Forma obu jest dowolna, jednak oba elementy powinny wyczerpywać pytania i informacje dotyczące działalności, na którą Lider aplikuje, 2.4. W przypadku odrzucenia aplikacji, osoba aplikująca, jest zmuszona odczekać 7 dni przed wstawieniem ponownej aplikacji. Nowa aplikacja, powinna być pozbawiona błędów poprzedniej, 2.5. Lider zaakceptowanej aplikacji, ma 5 dni na zgłoszenie się na serwerze discord otrzymanym od opiekuna strefy oraz na założenie grupy w grze z pomocą Gamemastera lub Moderatora, 2.6 Temat działalności prywatnej, powinien zawierać zdjęcia przedstawiające rozgrywkę In Character, jako wyznacznik obecności i aktywności grupy wśród społeczności serwera Veritas. Zawartość tematu może mieć wpływ na decyzję Opiekuna, w sprawie rozwoju działalności o nowe jej elementy, receptury czy pozostałe benefity.   III. POZOSTAŁE KWESTIE 3.1. Wszelkie dobra ruchome oraz nieruchome, wygenerowane na potrzeby grupy przez Administrację, a nie zakupione przez gracza, są usuwane w momencie likwidowania działalności prywatnej, 3.2. Lider posiada możliwość sprzedania swojej działalności prywatnej - w tym celu należy skontaktować się z opiekunem strefy prywatnej, oraz ustalić wszelkie szczegóły, 3.3. Zabrania się dołączania do tej samej grupy działalności prywatnej na wielu postaciach bez zgody opiekuna strefy, 3.4. Jeżeli postać lidera grupy jest kreowana niepoprawnie, nie jest dostosowana do faktycznej roli w grupie, grupa może zostać usunięta, a sama postać zablokowana, 3.5. Zabrania się przenoszenia konfliktów OOC do rozgrywki IC, pod groźbą kary adekwatnej do przewinienia oraz rozwiązania jednej lub wielu grup przez Administrację,   IV. PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA 4.1. Opiekunem strefy prywatnej, jest wyznaczony Gamemaster, lub inna wyznaczona osoba w charakterze zastępstwa, 2.2. Opiekun, może usunąć postać z grupy, grupę lub poszczególne jej elementy z powodu: niskiej aktywności grupy lub braku jakiegokolwiek zainteresowania ze strony graczy, notorycznego łamania regulaminu serwera lub regulaminu strefy prywatnej, niespełniania wymogów, określonych przez Opiekuna względem grupy, sytuacji o sile wyższej, nieokreślonej w powyższych zasadach, 2.3. Opiekun zobowiązuje się do bieżącego weryfikowania aplikacji, nadzorowania oraz wspierania Liderów działalności prywatnej, 2.4. Opiekun ma prawo do organizowania epizodów fabularyzowanych na potrzeby poszczególnych działalności prywatnych; każdy epizod fabularyzowany, musi być logiczny i realistyczny pod kątem uniwersum, realiów i potrzeb świata przedstawionego, epizody fabularyzowane, są balansowane pomiędzy grupami tak, aby uniknąć faworyzowania wybranych grup względem reszty, epizody fabularyzowane, prowadzone bez nadzoru oraz/lub zgody Opiekuna, nie mają żadnej mocy sprawczej względem ewentualnych benefitów z nich płynących, 2.5. Opiekun może aktywnie uczestniczyć w rozgrywce In Character jako członek danej grupy.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...